Zápis z 7. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 17 (2020)

Znak Městské části Praha 17 Jednání Kontrolního výboru proběhlo 12.2.2020

Přítomni:
Miroslav Bartoš, Mgr. Monika Čermáková, Petr Mrázek (3 členové)
Bc. Iveta Kočová, DiS. (tajemnice výboru)

Omluveni:
Mgr. Martin Benkovič, Jiří Masopust

Program:

  1. Stanovení pracovních skupin a harmonogram kontrol na 1. Q. 2020
  2. Schválení programu jednání Kontrolního výboru
  3. Kontrola a schválení zápisu z minulého jednání Kontrolního výboru

Předseda Kontrolního výboru přivítal přítomné a zahájil 7. jednání KV.

Průběh jednání:

K bodu 1
Stanovení pracovních skupin a harmonogram kontrol na 1. Q. 2020:

  • Kontrola investičních akcí  – „Poliklinika Řepy“ proběhne ve složení Mgr. Čermáková + Mgr. Benkovič, termín: do konce III./2020.
  • Kontrola vyřizování Petic a stížností občanů proběhne ve složení p. Bartoš + p. Mrázek, termín: do konce II./2020.
  • Kontrola související s výstavbou SC Řepy, proběhne p. Bartošem, termín: průběžně.

Hlasování:
Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

K bodu 2
Kontrolní výbor schválil program dnešního jednání KV.

Hlasování:
Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

K bodu 3
Kontrolní výbor schválil zápis z minulého jednání KV.

Hlasování:
Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

Termín příštího jednání Kontrolního výboru bude 11.3.2020 2020 v 16:00 hod.

Schválil: Mgr. Monika Čermáková

Zapsala: Bc. Iveta Kočová, DiS.

V Praze 20.2.2020

Stáhněte si Zápis z 7. jednání KV 2020, soubor typu pdf, (154,49 kB)

Tisk Export článku do PDF