Divadlo pro děti: O chytré kmotře lišce

2. 03. 2019, 15:00

Odbor: Kulturní centrum Průhon

Place: KC Průhon

Liěška svou chytrostí napálí lidi, kteří si myslí, že sjou pány tvorstva.