Phòng Quản lý tài sản công (Odbor správy obecního majetku)

Žalanského 291/12b, tầng 1, phòng 213, 203, 205, 206
điện thoại: 234 683 111

 • Xin thuê căn hộ thành phố
 • Xin thuê căn hộ khởi động dành cho người trẻ tuổi
 • Xin thuê căn hộ cho người khuyết tật
 • Đấu thầu để thuê căn hộ thành phố
 • Xin cấp giấy phép đổi căn hộ tự nguyện
 • Xin chuyển hợp đồng thuê căn hộ
 • Xin thay đổi hợp đồng thuê sau ly hôn
 • Xin thay đổi hợp đồng thuê sau kết hôn
 • Xin thuê chung căn hộ
 • Xin cấp giấy phép cho thuê lại căn hộ
 • Xin thuê căn hộ từ Quỹ cư trú cho người cao tuổi
 • Xin cấp giấy phép cho người nước ngoài cư trú
 • Xin thay đổi thời gian thuê trong hợp đồng thuê nhà
 • Xin thuê căn hộ cho người tị nạn
 • Xin thuê phòng khám và hiệu thuốc
 • Xin thuê không gian mái nhà
 • Xin thuê mặt bằng thương mại và xưởng nghệ thuật
 • Xin chuyển hợp đồng thuê mặt bằng thương mại
 • Xin thuê chỗ đỗ xe
 • Đấu thầu để thuê mặt bằng thương mại, xưởng nghệ thuật và chỗ đỗ xe
 • Kiểm tra việc thực hiện đúng hợp đồng thuê
 • Các cảnh báo
 • Hủy hợp đồng thuê nhà không phải vì lý do không trả tiền thuê nhà
 • Đề xuất khởi tố cho phòng pháp lý, ngoài lý do không trả tiền thuê
 • Chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp của Hội đồng quận Praha 17 và Ủy ban quận Praha 17
 • Hợp tác với các luật sư của ủy ban trong khuôn khổ các vụ kiện tụng
 • Soạn thảo tài liệu để quản lý các vụ kiện tụng cho phòng pháp lý
 • Cung cấp dịch vụ tư vấn ở cấp độ văn phòng luật sư
 • Đệ các đề xuất đăng ký danh bạ nhà đất
 • Sửa chữa tại các căn hộ và mặt bằng thương mại thuộc quyền quản lý của quận Praha 17
 • Đầu tư công bao gồm cả việc giám sát thi công các tòa nhà trong khuôn khổ của phòng Quản lý tài sản công
 • Xin thuê đất
 • Xin thuê vườn
 • Xin bán đất
 • Mua sắm công liên quan đến việc đưa bản đánh giá chuyên môn, bản đồ hình học, công trình trên đất của quận Praha 17
 • Xin cấp quyền địa dịch
 • Xin mượn đất
 • Xin chặt cây trên đất quận Praha 17
 • Kiểm kê
 • Cho thuê đất xây mộ và ô để bình tro
 • Mồ mả quân đội
 • Hợp tác với các tổ chức bên ngoài để chuẩn bị các dự án
 • Cung cấp thông tin về các cơ hội cho các cơ quan chuyên ngành tương ứng do quận Praha 17 thành lập

Giờ làm việc
Thứ hai     8:00 - 12:00    13:00 - 17:30
Thứ tư      8:00 - 12:00    13:00 - 18:30
Thứ sáu    7:30 - 11:00

Các mẫu đơn điện tử: