Phòng Môi trường và giao thông (Odbor životního prostředí a dopravy)

Phòng Môi trường (Oddělení životního prostředí)

 • Cấp giấy phép câu cá và săn bắn
 • Kiểm tra việc giữ gìn sạch đẹp và trật tự trên địa bàn quận Praha 17
 • Cấp giấy phép chặt cây không mọc trong rừng
 • Đưa ra ý kiến và nhận xét về tài liệu dự án cho mục đích xử lý đơn xin cấp giấy phép xây dựng
 • Phê duyệt rút đất canh tác ra khỏi quỹ đất canh tác
 • Phê duyệt theo điều 17 bộ Luật nước sạch số 254/2001
 • Điều khiển quá trình giải quyết hồ sơ xin sử dụng nước sạch và nghiệm thu các công trình cấp nước
 • Soạn thảo Thông báo về việc thải rác và xử lý rác thải
 • Nhận giấy đăng ký vận chuyển rác thải nguy hiểm

Các mẫu đơn điện tử:

Giờ làm việc
Thứ hai     8:00 - 12:00    13:00 - 17:30
Thứ tư      8:00 - 12:00    13:00 - 18:30
Thứ sáu    7:30 - 11:00

Phòng Giao thông (Oddělení dopravy)

 • Đưa ra ý kiến và nhận xét về tài liệu dự án cho mục đích xử lý đơn xin cấp giấy phép xây dựng
 • Đưa ra những quyết định kỹ thuật giao thông ví dụ cấp phép sử dụng đường xá một cách đặc biệt, kết nối đường bộ v.v.
 • Đưa ra chỉ định về biển báo giao thông
 • Cấp giấy phép sử dụng đường xá địa phương một cách đặc biệt để làm bãi đậu xe riêng biệt, để đặt thiết bị hoặc đồ vật để bán, quảng cáo, giải trí, để cung cấp dịch vụ, đặt vật liệu xây dựng v.v.
 • Cấp phép bổ sung sử dụng đường bộ một cách đặc biệt – trường hợp sự cố

Các mẫu đơn điện tử:

Giờ làm việc
Thứ hai     8:00 - 12:00    13:00 - 17:30
Thứ tư      8:00 - 12:00    13:00 - 18:30
Thứ sáu    7:30 - 11:00