Phòng Xã hội (Odbor sociálních věcí)

điện thoại: 234 683 111, 234 683 264, 234 683 269, điện thoại + fax: 234 683 402

Phòng Phúc lợi xã hội và phòng tránh (Oddělení sociální péče a prevence)

 • Cấp thẻ đỗ xe cho người khuyết tật
 • Đưa ra quyết định chỉ định người nhận tiền đặc biệt
 • Hỗ trợ và giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn về tài chính
 • Hỗ trợ và giúp đỡ người khuyết tật
 • Hỗ trợ và giúp đỡ người nhận trợ cấp xã hội
 • Hỗ trợ và giúp đỡ người mới ra tù

Phòng bảo vệ xã hội pháp lý trẻ em (Oddělení sociálně-právní ochrany dětí)

 • Đơn xin cho tất cả các hình thức nhận nuôi trẻ em (nhận con nuôi, nuôi dưỡng lâu dài, nuôi dưỡng tạm thời)
 • Hỗ trợ và giúp đỡ gia đình có con vị thành niên
 • Hỗ trợ và giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh xã hội khó khăn
 • Hỗ trợ và tư vấn thanh thiếu niên trong hoàn cảnh khó khăn
 • Cung cấp dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực bảo vệ xã hội pháp lý trẻ em
 • Đảm nhiệm chức danh người giám hộ xung đột

Người giám hộ công

 • Hỗ trợ và giúp đỡ người bị hạn chế năng lực pháp lý

Thông tin bổ sung

 • Đơn kháng cáo đối với quyết định do phòng Xã hội Tòa thị chính thủ đô Praha giải quyết thông qua phòng Xã hội quận Praha 17

Các mẫu đơn điện tử

Giờ làm việc
Thứ hai    8:00 - 12:00    13:00 - 17:30
Thứ tư    8:00 - 12:00    13:00 - 18:30
Thứ sáu    7:30 - 11:00