Реєстрація

V případě poskytnutí osobních údajů administrátorům webu dáváte souhlas s jejich zpracováním. Vaše osobní data budou použita výhradně za účelem archivace, zpracování statistických dat a další činnosti společnosti v souladu s ustanovením zák. č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (GDPR). MČ Praha 17 se zavazuje, že přístup k vašim osobním údajům bude povolen pouze pověřeným osobám a žádné z těchto údajů nebudou poskytnuty ke zpracování třetí straně s výjimkou orgánů činných v trestním řízení.
Bez udělení souhlasu o zpacování osobních údajů nelze účet použít a proto je nutné zrušit účet.