Usnesení

Číslo usnesení (jednání) Datum jednání Název usnesení
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000318/2022
(123)
Datum jednání Název usnesení Zajištění poptávkového řízení na pojištění hasičského vozidla
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000317/2022
(123)
Datum jednání Název usnesení Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1142/77 a parc. č. 1142/89 v k. ú. Řepy ve svěřené správě městské části Praha 17, zatížené stavbou rampy, stavbou splaškové kanalizační přípojky, stavbou dešťové kanalizační přípojky a stavbou vodovodní přípojky
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000316/2022
(123)
Datum jednání Název usnesení Nájemní smlouva na parkovací stání č. 92, Mrkvičkova ul.
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000315/2022
(123)
Datum jednání Název usnesení Žádost nájemce nebytových prostor č.308 - zdravotnické zařízení v objektu čp. 1221 Socháňova, Praha 6 - Řepy o uzavření nové nájemní smlouvy z důvodu přechodu nájemce z fyzické osoby na právnickou osobu
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000314/2022
(123)
Datum jednání Název usnesení Projednání návrhu Obecně závazné vyhlášky - hl. m. Praha
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000313/2022
(123)
Datum jednání Název usnesení Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 10 o vel. 1+k.k. s přísl., v 1. patře, tj. 2.NP domu ul. Nevanova čp. 1051/13, Praha 6 - Řepy, 163 00 (Schválení výherce)
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000312/2022
(123)
Datum jednání Název usnesení Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 18 o vel. 2+k.k. s přísl., v 3. patře, tj. 4.NP domu ul. Nevanova čp. 1051/13, Praha 6 - Řepy, 163 00 (Schválení výherce)
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000311/2022
(123)
Datum jednání Název usnesení Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 3 o vel. 2+k.k. s přísl., v 1. patře, tj. 2.NP domu ul. Žufanova čp. 1093/14, Praha 6 - Řepy, 163 00 (Schválení výherce)
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000310/2022
(123)
Datum jednání Název usnesení Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 20 o vel. 2+k.k. s přísl., v 3. patře, tj. 4.NP domu ul. Žufanova čp. 1093/14, Praha 6 - Řepy, 163 00 (Schválení výherce)
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000309/2022
(123)
Datum jednání Název usnesení Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 7 o vel. 2+k.k. s přísl., v 1. patře, tj. 2.NP domu ul. Žufanova čp. 1098/4, Praha 6 - Řepy, 163 00 (Schválení výherce)
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000308/2022
(123)
Datum jednání Název usnesení Volný byt č. 22, 1+k.k. s přísl., 7. patro, 8. NP, ul. Vondroušova č.p. 1166/12, Praha 6 - Řepy, 163 00, k pronájmu (SB přidělení)
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000307/2022
(123)
Datum jednání Název usnesení Volný byt č. 39, 1+k.k. s přísl., 6. patro, tj. 7. NP., ul. Bazovského čp. 1119/3, Praha 6 - Řepy, 163 00, k pronájmu (ŽOB přidělení)
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000306/2022
(123)
Datum jednání Název usnesení Volný startovací byt č. 10 o vel. 2+1/balkon s přísl., 4. patro, tj. 5. NP, domu ul. Nevanova čp. 1076/29, Praha 6 - Řepy, 163 00 (Vyhlášení VŘ)
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000305/2022
(123)
Datum jednání Název usnesení Volný byt č. 27, o vel. 1+k.k. s přísl., 4. patro, tj. 5. NP., domu ul. Žufanova čp.1098/4, Praha 6 - Řepy, 163 00 k pronájmu (Vyhlášení VŘ)
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000304/2022
(123)
Datum jednání Název usnesení Vyhlášení výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru č. 301 - atelier v přízemí domu čp. 1016, Laudova ulice, Praha 6 - Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000303/2022
(123)
Datum jednání Název usnesení Žádost pana Marka Pondělíčka, MP Autoservis-Marek Pondělíček, Bělohorská 2427/208a, 169 00 Praha 6, o pronájem části pozemku parc. č. 565/1 (o výměře 400 m2) v k. ú. Řepy ve svěřené správě městské části Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000302/2022
(123)
Datum jednání Název usnesení Vyhlášení výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru : zdravotnického zařízení č.102 v přízemí domu čp. 1280, Španielova ulice, 16300 Praha 6 - Řepy,
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000301/2022
(123)
Datum jednání Název usnesení Žádost nájemce bezbariérového bytu v domě čp. 1193 Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy o pronájem garážového stání č.24 v halových garážích Drahoňovského čp. 1192, Praha 6 - Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000300/2022
(123)
Datum jednání Název usnesení Pronájem pozemků parc. č. 1352/178 a 1362 v k. ú. Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000299/2022
(123)
Datum jednání Název usnesení ŽENDARACE 2022 - Žádost ÚAMK BIKROSCLUB Řepy o souhlas s konáním akce, s výpůjčkou části pozemku parc. č. 1504/1 v k. ú. Řepy ve svěřené správě městské části Praha 17, se zvláštním užíváním komunikace v ul. U Boroviček - Ke kulturnímu domu - Opuková
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000298/2022
(123)
Datum jednání Název usnesení "Přestavba rodinného domu č.p. 177/63 a stavba garáže" při ul. Žalanského na pozemcích č.parc. 46, 47 k.ú. Řepy v Praze - Řepích
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000297/2022
(123)
Datum jednání Název usnesení "Přístavba a stavební úpravy rodinného domu č.p. 139/59" při ul. Čistovická na pozemcích č,parc. 845, 846 k.ú Řepy v Praze - Řepích
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000296/2022
(123)
Datum jednání Název usnesení Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce: „Stání pro kontejnery KO-MAKOVSKÉHO, Praha 17“, vypsané dle Us RMČ 000275/2022 ze dne 24.8.2022 a návrh na vypsání nového výběrového řízení
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000295/2022
(123)
Datum jednání Název usnesení Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na služby: „Obsluha a údržba odpadkových košů na psí exkrementy, Praha – Řepy“
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000294/2022
(123)
Datum jednání Název usnesení Plán inventur a složení inventarizačních komisí pro rok 2022
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000293/2022
(123)
Datum jednání Název usnesení Informace o vyhlášení ředitelského volna dne 18. 11. 2022 na ZUŠ Blatiny
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000292/2022
(123)
Datum jednání Název usnesení Žádost o poskytnutí grantu - Program adiktologických služeb pro městské části pro rok 2023 - na AT linku a AT poradnu provozovanou CSZS.
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000291/2022
(123)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 30. 9. 2022 - DODATEK
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000290/2022
(122)
Datum jednání Název usnesení "Dobíjecí stanice PRE - Hornbach Řepy" na parkovišti hobby marketu Hornbach při ulicích Slánská, Karlovarská v Praze - Řepích
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000289/2022
(122)
Datum jednání Název usnesení Přisvětlení přechodu v ul. Makovského - doplnění pozemků parc. č. 1293/956, 1293/979 a 2221 v k. ú. Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000288/2022
(122)
Datum jednání Název usnesení Prodej STL plynovodu a STL plynovodní přípojky v ul. Na Chobotě Praha 6 - Řepy na pozemcích parc. č. 1327/13, 1429/1 a 1431/1 v k. ú. Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000287/2022
(122)
Datum jednání Název usnesení Výsledek zadávacího řízení "Údržba, servis a revize vzduchotechniky a chlazení Sportovního centra Řepy"
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000286/2022
(122)
Datum jednání Název usnesení Souhlas se stavbou ,,Doplnění veřejného osvětlení na území MČ Praha 17, na pozemku parc. č. 1149/24 v k. ú. Řepy"
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000285/2022
(122)
Datum jednání Název usnesení Posouzení nové strojovny VZT v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000284/2022
(122)
Datum jednání Název usnesení Výzva k podání nabídek na akci „ZŠ Jana Wericha - nové obložení stěn jídelny"
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000283/2022
(122)
Datum jednání Název usnesení MŠ Bendova - rekonstrukce elektroinstalace - přijetí Dodatku č.1
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000282/2022
(122)
Datum jednání Název usnesení Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č.j.: VS-351-19/ČJ-2018-8001PR ze dne 29.03.2018
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000281/2022
(122)
Datum jednání Název usnesení Žádost o účelovou dotaci SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Praha 17 – Řepy
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000280/2022
(122)
Datum jednání Název usnesení Informace o vyhlášení ředitelského volna dne 18. 11. 2022 na ZŠ genpor. Františka Peřiny a ZŠ Jana Wericha
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000279/2022
(122)
Datum jednání Název usnesení Změny rozpočtu k 30. 9. 2022
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000278/2022
(122)
Datum jednání Název usnesení Nájemní smlouva na akci Babí léto 2022 - pronájem části
pozemku z důvodu umístění stánků na kulturní akci Babí léto dne 17.9.2022
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000277/2022
(121)
Datum jednání Název usnesení Spolupořádání akce "Zažít Řepy Jinak 2022"
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000276/2022
(121)
Datum jednání Název usnesení Dílčí změna Organizačního řádu Úřadu městské části Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000275/2022
(121)
Datum jednání Název usnesení Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Stání pro kontejnery KO-MAKOVSKÉHO, Praha 17“
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000274/2022
(121)
Datum jednání Název usnesení Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Obsluha a údržba odpadkových košů na psí exkrementy, Praha – Řepy“
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000273/2022
(121)
Datum jednání Název usnesení Program zasedání ZMČ 34 dne 7. 9. 2022
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000272/2022
(121)
Datum jednání Název usnesení Žádost o souhlas s realizací stavby "Rekonstrukce - půdní vestavba v objektu č. p. 38/24, na pozemku parc. č. 98 v k. ú. Řepy"
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000271/2022
(121)
Datum jednání Název usnesení Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 1293/134 v k.ú. Řepy ve svěřené správě městské části Praha 17, z důvodu provádění stavebních úprav pro stavbu ,,Opravy lodžií a fasády Socháňova 1126/13 - 1128/17, Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000270/2022
(121)
Datum jednání Název usnesení Žádost městské části Praha 17 o svěření pozemků parc. č. 1142/99, 1293/576, 1293/940 a 1921/1 v k. ú. Řepy a částí pozemků parc. č. 1868/1, 1919/1 a 1956 v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, do správy městské části Praha 17
Číslo usnesení
(jednání)
Us RMČ 000269/2022
(121)
Datum jednání Název usnesení Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu ,,Rekonstrukce elektroinstalace Žufanova 1098"