žádost

Rušení nočního klidu

Posledních několik dnů se dlouho do noci ozývá hluk z průmyslového areálu v ulici Strojírenská. Hluk vychází z oblasti za rybníkem Hliník a nese se daleko do sídliště, nedá se nechat otevřená okna ani spát. Připomíná to vzdáleně nastartovanou motorovou pilu, flexu či nějaké motorové zařízení... Zvuky trvají i několik minut a poté vždy na chvíli přestanou a pak se znovu opakují. Lze je slyšet od 22:30 až do časných ranních hodin. Hluk je velmi výrazný, slyšitelný okolo železniční stanice Zličín a v ulici Na Chobotě. Dalo by se s tím něco dělat? Díky.

Dobrý den,


po prošetření situace se dospělo k závěru, že zvuky nepocházeli z průmyslového areálu v ulici Strojírenská. Zvuky pocházely od úpravy kolejí na vlakové trati. Tyto úpravy kolejí nemohly být prováděny přes den, kvůli velmi vysokým teplotám....

celá odpověď

4 žádosti

Dobrý den, již jsem 3 žádosti zapsal, ale neobjevily se na webu. Přidávám čtvrtou. Jedná se o následující: 1)Špatně uklízený sníh na chodníku mezi hotelem Fortuna West a kontejnery před domem Mrkvičkova 1370. Všude jinde v Řepích je to lepší. 2) Uvedený chodník má vlivem prohlubní velké kaluže, které v zimě vytvářejí kluziště a mimo zimu se po chodníku špatně chodí. Kaluže jsou i na silnici ve stejném místě, protože kanály jsou výše a voda neodtéká. 3) Důležitá připomínka - chybí označení ulice Mrkvičkova u hotelu Fortuna West. 4) Pokud některé chodníky nejsou uklízeny od sněhu, například nový chodník od hotelu Fortuna West (jde podélně se silnicí, vloni byl vyasfaltovaný), mělo by tam být oznámení, že se v zimě neudržuje. Děkuji za vyřízení mých podnětů. S pozdravem RNDr. Aleš Zuzaňák

Děkujeme za uvedené podněty.


K bodu  č. 1


Dne 26.1.2016 byl na pracovní schůzce upozorněn vedoucí úklidové firmy na tuto stížnost. Zajistil znovu poučení pracovníka, který zde vykonává úklid, aby k takovéto situaci nedocházelo a úklid byl...

celá odpověď

Bezdomovci v okolí ulice Jiránkova a zastávky Slánská

Krásný den, chtěl bych se zeptat, co hodlá dělat úřad s bezdomovci, kteří se neustále shlukují na lavičce za dětským hřištěm u zastávky Slánská, stejně tak i za obytným domem Jiránkova 1137/1. Pijí alkohol, kouří a dělají nepořádek. Včera jsem byl nucen kvůli obtěžování volat i Městkou policii. Předpokládám, že nejsem první. Byl bych velice rád, kdyby obec na situaci urcyhleně reagovala (obecní vyhláškou?). Chodím si hrát na zmiňované dětské hřiště s neteří a skutečně se mi nelíbí, když pár metrů dál někdo řve, pije alkohol, kouří,chodí na toaletu nebo bere drogy. Moc děkuji za odpověď. Ing. Martin Roman

Dobrý den,


problematika bezdomovectví spadá do působnosti Magistrátu hl.m.Prahy, v jehož kompetenci je vydávání obecně závazných vyhlášek pro hl. m. Prahu.


Pro upřesnění uvádím výňatky z materiálu Koncepce návrhů řešení problematiky...

celá odpověď

Odbor výstavby

Jak mohu přispět ke zdárnému průběhu řízení?

Stavební úřad sděluje, že s ohledem na platnou právní úpravu, je řízení vedené stavebním úřadem velmi složité a rozmanité. Sám stavebník může přispět ke zdárnému průběhu řízení a to následujícím způsobem: Předně je třeba si ujasnit svůj záměr Mít...

celá odpověď

Ptáte se: oblast nebytových prostor

Jaký je postup při podání žádosti o pronájem nebytového prostoru? Lze pronajatý nebytový prostor převést na jinou osobu? Je možné přenechat pronajatý nebytový prostor do podnájmu jiné osobě? Jaký je rozdíl mezi nebytovým prostorem a společným prostorem v domě? Jak postupovat při přičlenění společných prostor k bytu, tj. při změně účelu užívání? Jak postupovat při rekolaudaci nebytového prostoru?

* Jaký je postup při podání žádosti o pronájem nebytového prostoru ? Volné nebytové prostory určení k pronájmu jsou zveřejňovány na úřední desce po dobu 30-ti dnů s veškerými informacemi o nabízeném nebytovém prostoru ( umístění, velikost, stav kolaudace )....

celá odpověď

Tisk Export článku do PDF