Zápis ze 4. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 17 (2012)

Znak_MC.png Jednání proběhlo dne 3.9.2012

Zápis ze 4. jednání KV 2012

Tisk Export článku do PDF