Zápis z 8. jednání Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb

Znak Městské části Praha 17 Jednání proběhlo dne 16.12.2019

Přítomni – členové komise:
Mgr. Monika Čermáková, JUDr. Věra Havlíčková, p. Vladimír Hejnic, MUDr. Antoine Katra, MUDr. Kateřina Pekárková, Bc. Ivana Rousková

Omluveni:
PhDr. Jindřich Kadlec

Další účastníci:
Ing. Jaroslava Šimonová, radní pro sociální oblast Prahy 17

Průběh jednání:

 • Předsedkyně komise Mgr. Monika Čermáková přivítala všechny přítomné a seznámila přítomné s programem komise.

 • Předsedkyně komise Mgr. Čermáková požádala přítomné členy komise o odsouhlasení zápisu z 7. jednání Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb, které se uskutečnilo dne 11.11.2019.

Průběh hlasování:

pro

proti

zdržel se hlasování

6

0

0

Přítomní členové sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb souhlasí se zněním zápisu z 7. jednání této komise.

 • Mgr. Čermáková požádala přítomné členy o volbu ověřovatele zápisu Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb. Pan Vladimír Hejnic přijal návrh na ověřovatele zápisu.

Průběh hlasování:

pro

proti

zdržel se hlasování

6

0

0

Ověřovatelem zápisu Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb byl zvolen pan Vladimír Hejnic.

 • Předsedkyně komise Mgr. Čermáková společně s radní pro sociální oblast Ing. Jaroslavou Šimonovou prezentovaly činnost Centra sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) příspěvkové organizace Prahy 17.  CSZS je samostatná příspěvková organizace, která byla zřízena městkou částí Praha 17. Poskytované služby v rámci hlavní činnosti:
 1. sociální úsek:
  • Pečovatelská služba
  • AT linka a AT poradna
  • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Klub 17“
 2. služby navazující na sociální služby:
  • Kluby seniorů –každý týden se schází celkem 4 kluby seniorů
  • Knihovna pro seniory
  • Výuka cizích jazyků
  • Plavání pro seniory
 3. zdravotní úsek:
  • Domácí zdravotní péče
  • Fyzioterapie
  • Klinická psychologie
 4. Služby v rámci doplňkové činnosti:
  • Půjčování kompenzačních pomůcek
  • Kopírování a laminování
  • Praní a žehlení prádla
  • Pronájem nebytových prostor
  • Masérské, rekondiční a regenerační služby
  • Přeprava imobilních osob
 • Předsedkyně komise Mgr. Čermáková předala slovo radní MČ Praha 17 pro sociální oblast Ing. Šimonové, která informovala přítomné členy komise o výsledku jednání na HMP ve věci týkající se přidělování bytů ze strany HMP pro osoby v sociální tísni. Seznámila přítomné členy s pravidly pro pronájem bytů v objektech HMP nesvěřených MČ a také jakým způsobem se MČ zapojila, ve spolupráci se sociálním odborem a MHMP, do řešení stížností a s tím souvisejících vzniklých problémů ohledně společného soužití obyvatel domu v ul. Slánská 1678/20, Praha 6-Řepy.
 • Ing. Jaroslava Šimonová dále sdělila, že by bylo vhodné, aby se členové komise také zapojili do:
  • grantového řízení, které bude vyhlášeno ze strany MČ Praha 17 v roce 2020 v oblasti sociálních služeb – prezentace činnosti jednotlivých organizací, které se do grantového řízení přihlásí na komisi
  • tvorby koncepce rodinné politiky
  • na řešení situace ohledně přidělování bytů ze strany HMP na území MČ Prahy 17 –  formou prezentace jednotlivých neziskových organizací, které poskytují služby doplňkové péče na jednání komise
 • Mgr. Monika Čermáková sdělila termín dalšího jednání Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb, které se uskuteční v pondělí 27.1.2020 v 17.30 hodin, jednání proběhne na adrese Socháňova 1221, Praha – Řepy, v prostorách NZDM Klub 17.

Závěrem předsedkyně komise Mgr. Monika Čermáková poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.

Vyhotovil: Bc. Jana Císařová, tajemnice komise, dne 19.12.2019
Schválila: Mgr. Monika Čermáková, předsedkyně komise, dne 19.12. 2019
Ověřil: MUDr. Antoine Katra, dne 19.12. 2019

Stáhněte si Zápis z 8. jednání Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb, soubor typu pdf, (179,18 kB)

Tisk Export článku do PDF