Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 49.3
ze dne 03.12.2008

Usnesení <P>k žádosti pana Miroslava Maxanta (Umělecká agentura Classic) o přidělení finanční částky 40.000,-&nbsp; až&nbsp; 50.000, - Kč</P>

Rada MČ

I. bere na vědomí žádost pana Miroslava Maxanta (Umělecká agentura Classic).
Tisk Export článku do PDF