Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 21.16
ze dne 31.10.2007

Usnesení <P>k udělení souhlasu Radou městské části Praha 17&nbsp; k podání výpovědi z nájmu bytu, v domě&nbsp; čp. 1265, Španielova, nájemce paní XY</P>

Rada MČ

I. projednala  návrh zástupce starostky p. Antonína Kopeckého o vydání souhlasu Rady m.č. Praha 17 na podání  výpovědi z nájmu bytu v domě  čp. 1265, Španielova  ul., Praha 6 - Řepy, nájemkyni XY   ve smyslu ust. § 711 odst. 2, písm.a) občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů z důvodu hrubého porušení povinnosti  vyplývající z nájmu bytu tím, že nájemce přes písemnou výstrahu hrubě porušuje dobré mravy v domě.Výpověď bude dána s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet k 1. dni kalendářního měsíce následujícího po doručení této výpovědi a skončí k poslednímu dni  třetího kalendářního měsíce .

II. schvaluje podání  výpovědi z nájmu bytu  nájemkyni XY , bytem Španielova 1265 , Praha 6 - Řepy  ve smyslu ust. § 711 odst. 2, písm.a) občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů z důvodu hrubého porušování povinnosti  vyplývající z nájmu bytu tím, že nájemce přes písemnou výstrahu hrubě porušuje dobré mravy v domě
 
III. zmocňuje  starostku MČ Praha 17 k podpisu  výpovědi z nájmu bytu ve smyslu ust. § 711 odst. 2, písm a), občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  a k podpisu potřebných plných mocí právnímu zástupci MČ Praha 17.

IV. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF