Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 25.4
ze dne 09.01.2008

Usnesení <P>k Etickému kodexu&nbsp;&nbsp; - aplikace zákona</P>

Rada MČ

I. bere na vědomí připravené znění nařízení tajemníka "ETICKÝ KODEX".
Tisk Export článku do PDF