Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 55.33
ze dne 25.02.2009

Usnesení ke zvýšení odměny za výkon funkce členům zastupitelstva

Rada MČ

I.  bere na vědomí návrh na zvýšení odměn neuvolněných zastupitelů Městské části Praha 17


II. ukládá útvaru tajemníka předložit materiál ke stanovení odměn zastupitelstvu Městské části Praha 17.

Tisk Export článku do PDF