Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 49.2
ze dne 03.12.2008

Usnesení ke zvýšení nenárokových složek platů a motivačních mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce

Rada MČ

I. bere na vědomí předložený  návrh na přidělení  odměny jako nenárokové složky.
Tisk Export článku do PDF