Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.41
ze dne 21.01.2008

Usnesení ke zvýšení  nájemného  za  objekt TESKO při ul. Karlovarská 99, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. projednala nesouhlas spol. Pražské služby, a.s. se sídlem Pod Šancemi 444/1, Praha 9 s návrhem dodatku ke smlouvě o nájmu, který řešil zvýšení nájemného o 53,3 % ze stávajících 15.000,- Kč/měsíc (180.000,- Kč/rok) na  23.000,- Kč/měsíc (276.000,- Kč/rok).


II. schvaluje uzavřít se společností Pražské služby, a.s. se sídlem Pod Šancemi 444/1, Praha 9
dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitosti č. SM 0100000276 ze dne 3.4.2001, kterým bude nájemné zvýšeno na částku 19.000,- Kč/měsíc, tj. 228.000,- Kč/rok. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.


III. ukládá vedoucí OSOM zajistit splnění usnesení.

Tisk Export článku do PDF