Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 53.34
ze dne 28.01.2009

Usnesení ke zvýšení nájemného za pronájem ordinací lékařů v majetku MČ Praha 17

Rada MČ

I. projednala návrh zástupce starostky p. Antonína Kopeckého na zvýšení nájemného za pronájem ordinací lékařů v majetku MČ Praha 17


II. revokuje usnesení RMČ č. 6.12 ze dne 26.2.2007


III. schvaluje nájemné (bez služeb) za pronájem ordinací lékařů v majetku MČ Praha 17 ve výši 87,- Kč/m2/měsíc od 1.března 2009.


IV. ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému vyzvat nájemce ordinací, aby uzavřeli s městskou částí dodatek k nájemní smlouvě, zvyšující nájemné na částku schválenou pod bodem 2.

Tisk Export článku do PDF