Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 12.8
ze dne 04.06.2007

Usnesení ke zřízení komise pro inventarizaci a převod majetku ze Speciální mateřské školy Fialka do Mateřské školy Laudova se speciálními třídami

Rada MČ

I. projednala zřízení komise pro inventarizaci a převod majetku ze Speciální mateřské školy Fialka do Mateřské školy Laudova se speciálními třídami.


II. schvaluje komisi pro inventarizaci a převod majetku ze Speciální mateřské školy Fialka do Mateřské školy Laudova se speciálními třídami


III. ukládá komisi uskutečnit inventuru dle dohody, nejpozději k 31.8. 2007.

Tisk Export článku do PDF