Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 42.8
ze dne 08.09.2008

Usnesení ke zprávě o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2008

Rada MČ

I. schvaluje Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2008


II. ukládá Bc.B.Černovskému-zástupci starostky městské části předložit Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2008 k informaci na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 17.9. 2008

Tisk Export článku do PDF