Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 34.12
ze dne 19.05.2008

Usnesení ke Zprávě o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2008

Rada MČ

I. schvaluje Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2008


II. ukládá Bc.B.Černovskému-zástupci starostky městské části, předložit Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2008 k informaci na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 28.5.2008

Tisk Export článku do PDF