Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 23.4
ze dne 28.11.2007

Usnesení ke zprávě o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I.-III. čtvrtletí 2007

Rada MČ

I. schvaluje zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I.-III. čtvrtletí 2007.


II. ukládá Bc.B.Černovskému-zástupci starostky městské části předložit Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I.-III. čtvrtletí 2007 k informaci na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 19.12.2007.

Tisk Export článku do PDF