Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 18.3
ze dne 17.09.2007

Usnesení ke zprávě o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2007

Rada MČ

I. projednala Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2007


II. schvaluje Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2007


III. ukládá Bc. B. Černovskému - zástupci starostky městské části předložit Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2007 k informaci na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 24.10. 2007.

Tisk Export článku do PDF