Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 27.9
ze dne 06.02.2008

Usnesení ke zpracování projektové dokumentace "Výměna oken Makovského 1222-1227, 1140-1145, Praha 6 - Řepy"

Rada MČ

I. projednala přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu zadané dle § 12 odst. 6  a § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na zpracování projektové dokumentace "Výměna oken Makovského 1222-1227, 1140-1145, Praha 6 - Řepy".


II. souhlasí s přijetím nabídky firmy MCT, s.r.o., Na Stráni 582, 250 88 Čelákovice, provozovna Pražská 16,102 21 Praha 10,  IČO 16555881, DIČ CZ 16555881. Nabídková cena bez DPH  58 800 Kč.,  vč. DPH   69 972 Kč.


III. ukládá OÚRI ing. Filipové zajistit zpracování smlouvy o dílo, starostce se ukládá její podpis, Bc. Černovskému zapracování do rozpočtu na r. 2008.

Tisk Export článku do PDF