Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 21.13
ze dne 31.10.2007

Usnesení ke zpětvzetí návrhu na zpětný zápis vlastnictví obce katastrálnímu úřadu a ponechání vkladu vlastnického práva manželům XY k bytové jednotce 1270/XX v ul.Španielova, Praha- Řepy - Prodej I. etapa

Rada MČ

I. projednala  zpětvzetí  odstoupení od smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 1270/XX v ul. Španielova 1270  prodané manželům XY a sdělení této skutečnosti Katastrálnímu úřadu.


II. schvaluje  zpětvzetí odstoupení od smlouvy o převodu bytové jednotky č. 1270/XX v ul. Španielova 1270 prodané manželům XY  a sdělení této skutečnosti katastrálnímu úřadu. 


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF