Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 31.42
ze dne 09.04.2008

Usnesení ke zpětnému proplacení odměn členům komisí a výborů, kteří nejsou členy ZMČ, za období prosinec  2006 - duben 2007.

Rada MČ

I. projednala zpětné proplacení odměn členům komisí a výborů, kteří nejsou členy ZMČ, za období prosinec  2006 - duben 2007.


II. souhlasí se zpětným proplacením odměn členům komisí a výborů, kteří nejsou členy ZMČ  za období  prosinec 2006 - duben 2007.

Tisk Export článku do PDF