Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 25.6
ze dne 09.01.2008

Usnesení ke zpětnému  vyúčtování služeb v objektu Španielova 50/1124 za rok 2006 bez započítání nákladů na uniklou vodu v důsledku havárie

Rada MČ

I. byla seznámena s mimořádnou situaci v platbách ve vyúčtování služeb za rok 2006 v objektu Španielova 50/1124.


II. schvaluje vyúčtování služeb v objektu Španielova 50/1124 za rok 2006 po započítání nákladů na uniklou vodu v důsledku havárie v celkovém objemu 1.075,2 m3


III. ukládá odboru školství a kultury provést nové vyúčtování služeb a ekonomickému odboru uhradit ztrátu (navýšení nákladů za vodné a stočné v důsledku havárie přívodu vody) z hospodářské činnosti.

Tisk Export článku do PDF