Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 12.25
ze dne 04.06.2007

Usnesení ke změně v čl. Volné byty v "Zásadách odprodeje bytových jednotek z majetku městské části Praha 17" schválených na zasedání ZMČ Praha 17 dne 4.4.2007

Rada MČ

I. projednala návrh předkladatele na změnu v čl. Volné byty v "Zásadách odprodeje bytových jednotek z majetku městské části Praha 17" schválených na zasedání ZMČ Praha 17 dne 4.4.2007

II. schvaluje 

III. doporučuje ZMČ ke schválení  změnu v čl. Volné byty v "Zásadách odprodeje bytových jednotek z majetku městské části Praha 17" schválených na zasedání ZMČ Praha 17 dne 4.4.2007:
Návrh nového znění článku Volné byty v "Zásadách odprodeje bytových jednotek z majetku MČ Praha 17" 
S byty, které jsou právně i fyzicky volné ke dni schválení zásad, nebo se uvolní po tomto datu, tzn. budou jako volné předány správní firmě, a které jsou zároveň v domech, které jsou předmětem prodeje, bude s nimi nakládáno následovně:
1.    volné byty 3+1 a 4+1 bez dlužné částky váznoucí na bytě
- budou nabídnuty občanům MČ tzn. zájemcům o výměnu menšího bytu za byt větší v případě,
  že nájemce žádá o výměnu bytu z domu, který není určen k odprodeji.

- nebudou nabízeny nájemcům bytů, kteří žádají o výměnu bytu z domu, který je určen k odprodeji

Zájemci o pronájem většího bytu jsou v současné době řádnými nájemci obecních bytů a
jejich žádost je evidována Majetkovou komisí Rady m.č. Následně budou nabídnuty       
k odprodeji za ceny stanovené nájemcům v uvedeném domě určeném k odprodeji.

2. volné byty menších rozměrů 2+k.k.,1+k.k., 1+1/L bez dlužné částky budou ponechány pro  
      potřeby MČ Praha 17 pro nutné výměny bytů, které schválí RMČ. Následně budou    
      nabídnuty k odprodeji za ceny stanovené nájemcům v uvedeném domě určeném k odprodeji.

3. volné byty v domech určených k odprodeji, na kterých vázne dlužná pohledávka z titulu dlužného nájemného budou projednány na RMČ a následně ZMČ, s tím, že bude rozhodnuto, půjdou-li do VŘ nebo budou ponechány pro potřeby MČ.

IV. ukládá OSOM předložit  návrh k projednání v ZMČ.

Tisk Export článku do PDF