Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 28.11
ze dne 20.02.2008

Usnesení ke změně termínu realizace díla: "Zateplení severního průčelí a strojoven výtahů objektu Španielova čp. 1291-1293, Praha 17 - Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost společnosti Nias spol. s r.o., se sídlem Šluknovská 318, Praha 9 o změnu termínu realizace díla: "Zateplení severního průčelí a strojoven výtahů objektu Španielova čp. 1291-1293, Praha 17 - Řepy", a to v době od 3.3.2008 do 20.4.2008 (49 dní).


II. schvaluje uzavřít smlouvu o pronájmu pozemku č. parc. 1411/1 v k. ú. Řepy mezi MČ Praha 17 a společností Nias spol. s r.o., se sídlem Šluknovská 318, Praha 9, IČO: 47 12 50 47, zastoupenou Romanem Kubou, jednatelem za účelem umístění lešení pro uskutečnění akce: "Zateplení severního průčelí a strojoven výtahů objektu Španielova čp. 1291-1293, Praha 17 - Řepy" o  velikosti 21,83 m2 na dobu od 3.3.2008 do 20.4.2008 (49 dní) za cenu pronájmu 384,- Kč.


III. ukládá vedoucí OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení.


IV. zmocňuje starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o pronájmu pozemku č. parc. 1411/1 v k. ú. Řepy mezi MČ Praha 17 a společností Nias spol. s r.o., se sídlem Šluknovská 318, Praha 9,  IČO: 47 12 50 47, zastoupenou Romanem Kubou, jednatelem.

Tisk Export článku do PDF