Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 23.12
ze dne 28.11.2007

Usnesení ke změně složení dílčí inventarizační komise pro inventarizaci r. 2007

Rada MČ

I. schvaluje návrh změny dílčí inventarizační komise pro majetek - školství


II. ukládá vedoucí OSOM vypracovat jmenování pro předsedu dílčí inventarizační komise paní Pavlu Zámostnou a pro členku dílčí inventarizační komise paní Ing.Martu Krmašovou.

Tisk Export článku do PDF