Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 58.27
ze dne 25.03.2009

Usnesení ke změně rozpočtu k 31.3. 2009 – DODATEK

Rada MČ

I. schvaluje rozpočtová opatření č. 8-19

      
II. ukládá Bc.B.Černovskému-zástupci starostky městské části předložit Změny rozpočtu k 31.3.2009 -DODATEK ke schválení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 13.5. 2009

Tisk Export článku do PDF