Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 25.8
ze dne 09.01.2008

Usnesení ke změně rozpočtu k 31.12.2007 - DODATEK

Rada MČ

I. schvaluje rozpočtová opatření č. 140-146.

II. ukládá Bc.B.Černovskému-zástupci starostky městské části předložit změny rozpočtu k 31.12.2007 - DODATEK k informaci na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 30.1. 2008.

Tisk Export článku do PDF