Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.29
ze dne 27.06.2007

Usnesení ke změně rozpočtu k 30.6. 2007

Rada MČ

I. projednala změny rozpočtu k 30.6. 2007 včetně úpravy plánu hospodářské činnosti na rok 2007.


II. schvaluje rozpočtová opatření č. 33-51 a úpravu plánu hospodářské činnosti na rok 2007 .


III. ukládá Bc. B. Černovskému - zástupci starostky městské části předložit Změny rozpočtu k 30.6.2007 k projednání na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 29.8. 2007.
Tisk Export článku do PDF