Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 23.3
ze dne 28.11.2007

Usnesení ke změně rozpočtu k 30.11.2007

Rada MČ

I. schvaluje rozpočtová opatření č. 105-110.


II. ukládá Bc.B.Černovskému-zástupci starostky městské části předložit změny rozpočtu k 30.11.2007 k projednání na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 19.12.2007.

Tisk Export článku do PDF