Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 30.23
ze dne 17.03.2008

Usnesení ke změně oprávněného nájemce bytové jednotky  XY  pro prodej BJ bytového domu Vondroušova č.p. 1199 až 1201 - prodej III.etapa

Rada MČ

I. projednala změnu oprávněného nájemce bytové jednotky č. XY, z důvodu výměny bytů mezi manželi XY na manžele XY
 
 
II. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit změnu jména oprávněných nájemců z paní XY a pana XY  na  paní XY ( roz. XY ) a pana XY a předmětné bytové jednotky č. XY ve smyslu ust.  § 6 zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů   v platném znění, v ul. Vondroušova  čp. 1199 - 1201 v m.č. Praha 17,  v seznamu ze ZMČ č. 10.2 ze dne 30.1.2008  citovaného usnesení před uzavřením smlouvy o převodu vlastnictví jednotky.  


III. ukládá vedoucí OSOM předložit návrh  na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF