Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 15.29
ze dne 08.08.2007

Usnesení ke změně oprávněného nájemce bytové jednotky j.č. 1264/12 v bytovém panelovém objektu čp. 1264 ul. Španielova, k.ú. Řepy - prodej II.etapa

Rada MČ

I. projednala změnu oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1264/12 v ul. Španielova č.p. 1264 v bytovém panelovém objektu ul. Španielova č.p. 1261 až 1266, k.ú. Řepy - prodej II. etapa


II. doporučuje na základě Usnesení ZMČ č. 6.7 ze dne 13.6.2007, kterým byl schválen prodej jednotek ( převod vlastnictví jednotek ) ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění o převodu vlastnictví jednotek, v ul. Španielova č.p. 1261 až 1266 v m.č. Praha 17, oprávněným nájemcům, uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, schválit změnu jména oprávněného nájemce bytové jednotky v příloze č. 1 .


III. ukládá OSOM předložit návrh na jednání ZMČ.
Tisk Export článku do PDF