Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 16.24
ze dne 20.08.2007

Usnesení ke změně oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1263/19 v bytovém panelovém objektu čp. 1261 až 1266 ul. Španielova, k.ú. Řepy - prodej II.etapa

Rada MČ

I. projednala  změnu oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1263/19 v ul. Španielova č.p. 1263 v  bytovém panelovém objektu ul. Španielova č.p. 1261 až 1266, k.ú. Řepy - prodej II. etapa


II. doporučuje ZMČ  na základě Usnesení ZMČ č. 6.7 ze dne 13.6.2007, kterým byl schválen prodej jednotek (převod vlastnictví jednotek) ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v  platném  znění o převodu  vlastnictví  jednotek, v  ul. Španielova  č.p. 1261 až 1266  v  m.č. Praha 17, oprávněným nájemcům, uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí výše jmenovaného  usnesení, schválit změnu jména oprávněného nájemce bytové jednotky v příloze č. 1 předmětného usnesení   


III. ukládá OSOM předložit návrh na jednání ZMČ.

Tisk Export článku do PDF