Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 51.43
ze dne 12.01.2009

Usnesení ke změně oprávněného nájemce b.j.č.  1215/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova č.p. 1212 až 1218 – prodej IV.etapa

Rada MČ

I. projednala změnu oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1215/XY, z důvodu odstěhování rodičů XY na dceru XY

 
II. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit změnu jména oprávněných nájemců z XY  na  slečnu XY předmětné bytové jednotky č.1215/XY ve smyslu ust.  § 6 zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů   v platném znění, v ul. Vondroušova  čp. 1212 - 1218 v m.č. Praha 17,  v seznamu ze ZMČ č. 14.9 ze dne 17.9.2008  citovaného usnesení před uzavřením smlouvy o převodu vlastnictví jednotky


III. ukládá vedoucímu OSOM předložit návrh  na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF