Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 12.7
ze dne 04.06.2007

Usnesení ke změně kapacity školní družiny Základní školy genpor. Fr. Peřiny.

Rada MČ

I. projednala žádost ředitelky Základní školy genpor. Františka Peřiny,Praha - Řepy, Socháňova 1139 ke změně kapacity školní družiny od 1.9. 2007.


II. souhlasí se změnou kapacity školní družiny Základní školy genpor. Fr. Peřiny z původních 200 žáků na 250 žáků od 1.9. 2007,


III. ukládá odboru školství a kultury a vedení základní školy zajistit změnu u patřičného úřadu státní správy.

Tisk Export článku do PDF