Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 20.6
ze dne 15.10.2007

Usnesení ke změně celkové kapacity Mateřské školy Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030 k 1.9. 2008.

Rada MČ

I. projednala žádost ředitelky Mateřské školy Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030 o změnu celkové kapacity z původních 243 na 270 dětí a ve školní jídelně z původních 288 stravovaných na 324 stravovaných k 1.9. 2008,

II. souhlasí se změnou kapacity Mateřské školy Laudova se speciálními třídami, Laudova3/1030 k 1.9. 2008 z původních 243 na 274 dětí tak, že se změny uskuteční v místě výkonu Laudova 1/1031 z 93 dětí na 104 dětí a v místě výkonu Brunnerova 3/1011 z 50 dětí na 70. Ve školních jídelnách dojde ke změně z původních 288 stravovaných na 324 stravovaných tak, že se změny uskuteční takto: místo výkonu Laudova 3/1030 z původních 94 stravovaných na 98 stravovaných, v místě výkonu Laudova 1/1031 z původních 95 stravovaných na 115 stravovaných, v místě výkonu Brunnerova 3/1011 z původních 75 stravovaných na 86 stravovaných a v místě výkonu Opuková 10/373 z původních 24 stravovaných na 25 stravovaných.

III. ukládá odboru školství a kultury a vedení Mateřské školy Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030 zajistit změnu u příslušných úřadů státní správy.

Tisk Export článku do PDF