Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 38.14
ze dne 16.07.2008

Usnesení ke změnám rozpočtu k 31. 7. 2008 - DODATEK

Rada MČ

I. schvaluje rozpočtová opatření č. 61-70


II. ukládá Bc. B. Černovskému, zástupci starostky městské části, předložit změny rozpočtu k 31. 7. 2008 - DODATEK ke schválení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 17. 9. 2008

Tisk Export článku do PDF