Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 37.9
ze dne 02.07.2008

Usnesení ke změnám rozpočtu k 31.7.2008

Rada MČ

I. schvaluje

1. rozpočtová opatření č. 48-60

2. úpravu plánu hospodářské činnosti na rok 2008
  
  
II.  ukládá Bc.B.Černovskému-zástupci starostky městské části předložit změny rozpočtu k 31.7.2008 a úpravu plánu hospodářské činnosti na rok 2008 ke schválení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 17.9. 2008

Tisk Export článku do PDF