Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 34.13
ze dne 19.05.2008

Usnesení ke změnám rozpočtu k 31.5. 2008

Rada MČ

I. schvaluje  rozpočtová opatření č. 21 - 26

 
II. ukládá Bc.B.Černovskému-zástupci starostky městské části předložit změny rozpočtu k 31.5.2008 ke schválení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 28.5.2008

Tisk Export článku do PDF