Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 51.14
ze dne 12.01.2009

Usnesení ke změnám rozpočtu k 31.12. 2008 – DODATEK

Rada MČ

I. schvaluje rozpočtová opatření č. 129-139

      
II. ukládá Bc.B.Černovskému - zástupci starostky městské části předložit změny rozpočtu k 31.12. 2008 – DODATEK  ke schválení na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17 dne 21.1.2009

Tisk Export článku do PDF