Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.3
ze dne 10.12.2007

Usnesení ke změnám rozpočtu k 31.12.2007

Rada MČ

I. projednala změny rozpočtu k 31.12.2007. V rozpočtovém opatření č. 113 dojde ke změně, provedení technických úprav na vstupech do domů v ul. Makovského 1140-45 a 1222-27 ve výši 1 332 tis. Kč bude převedeno do rozpočtu na rok 2008

II. schvaluje rozpočtová opatření č. 111-131 s tím, že v rozpočtovém opatření č. 113 dojde ke změně, provedení technických úprav na vstupech do domů v ul. Makovského 1140-45 a 1222-27 ve výši 1 332 tis. Kč bude převedeno do rozpočtu na rok 2008

III.schvaluje úpravu limitu prostředků na platy a na ostatní platby za provedené práce příspěvkové organizaci KS Průhon

IV. ukládá Bc.B.Černovskému-zástupci starostky městské části předložit změny rozpočtu k 31.12.2007 k projednání na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 19.12.2007

V. ukládá vedoucí sociálního odboru PhDr. Kokešové vyhotovit do 21.ledna 2008 analýzu čerpání příspěvků na zvláštní pomůcky a příspěvků na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla

Tisk Export článku do PDF