Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 65.12
ze dne 15.06.2009

Usnesení ke změnám rozpočtu k 30.6 2009

Rada MČ

I. SCHVALUJE

rozpočtová opatření č. 47-61


II. UKLÁDÁ

Bc. B. Černovskému - zástupci starostky městské části předložit Změny rozpočtu k 30. 6. 2009 ke schválení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 24. 6. 2009

Tisk Export článku do PDF