Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 59.29
ze dne 08.04.2009

Usnesení ke změnám rozpočtu k 30. 4. 2009

Rada MČ

I. schvaluje rozpočtová opatření č. 20-24


II. ukládá Bc. B. Černovskému - zástupci starostky městské části předložit Změny rozpočtu k 30. 4. 2009 ke schválení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 13. 5. 2009

Tisk Export článku do PDF