Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 31.5
ze dne 09.04.2008

Usnesení ke změnám rozpočtu k 30.4. 2008

Rada MČ

I.  projednala změny rozpočtu k 30.4. 2008

II.  schvaluje  rozpočtová opatření č. 1-16
  
III. ukládá Bc.B.Černovskému-zástupci starostky městské části předložit změny rozpočtu k 30.4.2008 ke schválení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 28.5. 2008

Tisk Export článku do PDF