Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 34.6
ze dne 19.05.2008

Usnesení ke stavebnímu prahu na komunikaci Makovského

Rada MČ

I. bere na vědomí předloženou informaci
Tisk Export článku do PDF