Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 63.12
ze dne 20.05.2009

Usnesení ke stavebním úpravám čp. 1112 - 1114 ul. Žufanova

Rada MČ

I. PROJEDNALA

vypsání výzvy na veřejnou zakázku „Stavební úpravy čp. 1112 - 1114 ul. Žufanova“ dle § 12 odst. 2 a § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů


II. SOUHLASÍ

s vypsáním výzvy


III. UKLÁDÁ

OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis výzvy

Tisk Export článku do PDF