Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 71.54
ze dne 02.09.2009

Usnesení ke stavební úpravě objektu Vondroušova 1193 – 1198, Praha 6 – Řepy – cenová nabídka za převedení dokumentace do formátu PDF

Rada MČ

I. PROJEDNALA

cenovou nabídku za převedení projektové dokumentace do formátu pdf a autorizaci na základě původní tištěné verze k akci „Stavební úprava objektu Vondroušova 1193 – 1198, Praha 6 – Řepy“


II. SOUHLASÍ

s cenovou nabídkou za převedení projektové dokumentace do formátu pdf a autorizaci na základě původní tištěné verze k akci „Stavební úprava objektu Vondroušova 1193 – 1198, Praha 6 – Řepy“

Bez DPH: 4000 Kč

S 19% DPH: 4760 Kč


III. UKLÁDÁ

OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis objednávky

Tisk Export článku do PDF